Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

7677

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. Čo sú

avidlo –Neverte tomu čo vidítea V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát; • ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

  1. Zenitco perst-4
  2. Sofoklove citáty

1. Kontaktné informácie Pre nahlásenie požiadaviek, nefunkčnosti služby a iné informácie o sieti EDUNET je možné využiť tieto komunikačné kanály: Telefón – bezplatné telefónne číslo 0800 60 60 60 E-mail - edunet@swan.sk EDUNET Portál - infoportal.edunet.sk (prihlasovacie údaje budú zaslané samostatne) 2. Čo je EDUNET? situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky. V banke, v ktorej vedieme účet, máme prístup k ku všetkým platbám na účet našej spoločnosti spolu s informáciami o názve protiúčtu a čísle účtu odosielateľa platby.

Fax: +421 45 5320 767. E-mail: szvt@szvt.sk.

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

Informácie o spracúvaní osobných údajov UNIQA d.d.s., a.s. Vážení klienti, v tomto dokumente by sme Vám radi poskytli základné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej Spoločnosti a právach, ktoré sú s tým spojené. Našou prioritou je, aby sme osobné údaje spracúvali vždy v súlade s platnou

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

zamestnancov kontaktných centier poskytujúcich informácie klientom.

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

Adresa sídla. 020 71 Nimnica 357 4.

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

dec. 2020 koncepčných zámerov na obdobie štyroch rokov. Koncepcia ako nadstavbový strategický dokument určuje ciele dlhodobejšieho charakteru,  23. máj 2011 Na zasadnutí boli prezentované informácie o stave kontrahovania a s tým, že má k dispozícii koncepčný dokument, na základe ktorého je  KONTAKTOVAŤ PREDAJCU. 1. Vyberte si model.

2018 Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová predstavila koncepčný dokument Komisie týmito slovami: „ Mnohostranný obchodný systém  Informácie · Register organizácií cestovného ruchu · Poskytovanie dotácie pre organizácie cestovného ruchu · Legislatíva a koncepčné dokumenty · Štatistiky a   Kontaktné informácie. Tel. č. +421 55/694 12 07. E-mail. Vysny.caj@post.sk.

Čo sú kontaktné informácie v koncepčnom dokumente

Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu), • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania Informácie v súvislosti s používaním telefonných centier, čo sú väčšinou záznamy telefónnych hovorov na telefonné centra, identifikácia správ, ktoré nám pošlete, vrátane identifikátorov ako sú IP adresy. Prečo sa spracúvajú osobné údaje, a prečo je na to právo?

darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy. Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu), • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania V prípade dožitia sa posteného konca poistnej doby, má poistená osoba právo na poistné plnenie, ktorého výška zodpovedá hodnote účtu poistníka, najmenej však 90 % jednorazovo zaplateného poistného.

nejlepší bitcoinová peněženka v indii
segwit 2x blok
189 euro převedeno na dolar
nejlepší dgb mining pool
paypal výplatní hry
nejlepší burza ke koupi zvlnění reddit

Kontaktné informácie: Spracováva stanoviská mestskej časti ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom celomestskej, regionálnej úrovne z 

E-mail. Vysny.caj@post.sk. Webová stránka obce www.vysnycaj.sk. Spracovatelia dokumentu. PROROZVOJ   Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na ktorý je základným koncepčným dokumentom Banskobystrického samosprávneho kraja. Kontaktné informácie: Spracováva stanoviská mestskej časti ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom celomestskej, regionálnej úrovne z  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného .. 20.

V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu), • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3.

.

V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako: • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu), • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu), • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania Informácie v súvislosti s používaním telefonných centier, čo sú väčšinou záznamy telefónnych hovorov na telefonné centra, identifikácia správ, ktoré nám pošlete, vrátane identifikátorov ako sú IP adresy. Prečo sa spracúvajú osobné údaje, a prečo je na to právo?